U21欧洲国家杯

2015赛季
积分榜
排名 球队 场次 积分
1 葡萄牙 3 5
2 意大利 3 4
3 瑞 典 3 4
4 英格兰 3 3
球员技术统计
U21欧洲国家杯 2015 赛季 赛程赛果更多
比赛日期 主队 比分 客队 初盘/主队盘路 天气 直播 数据
2014-10-14 德国U21 2 - 0 (0 - 0) 乌克兰U21 W1.75U3.25
2014-10-14 克罗地亚U21 1 - 2 (1 - 1) 英格兰U21 L0.00O2.75
2014-10-14 葡萄牙U21 5 - 4 (2 - 2) 荷兰U21 W0.75O2.50
2014-10-15 冰岛U21 1 - 1 (0 - 0) 丹麦U21 W-0.25U2.50
2014-10-15 瑞典U21 4 - 1 (2 - 0) 法国U21 W-0.25O2.50
2015-06-17 捷克U21 1 - 2 (1 - 0) 丹麦U21[B1] L0.00O2.50
2015-06-18 [F1]德国U21 1 - 1 (1 - 1) 塞尔维亚U21[I2] L1.25U2.75
2015-06-18 [I1]意大利U21 1 - 2 (1 - 0) 瑞典U21[G1] L0.50O2.50
2015-06-19 [A1]英格兰U21 0 - 1 (0 - 0) 葡萄牙U21[H1] L0.25U2.50
2015-06-20 [A2]塞尔维亚U21 0 - 4 (0 - 2) 捷克U21[A4] L0.00O2.25
2015-06-21 [A3]德国U21 3 - 0 (1 - 0) 丹麦U21[A1] W0.75O2.75
2015-06-21 瑞典U21 0 - 1 (0 - 0) 英格兰U21 L-0.75U2.50
2015-06-22 意大利U21 0 - 0 (0 - 0) 葡萄牙U21 W-0.25U2.50
2015-06-24 [A2]捷克U21 1 - 1 (0 - 0) 德国U21[A1] W-0.75U2.75
2015-06-24 [A3]丹麦U21 2 - 0 (1 - 0) 塞尔维亚U21[A4] W0.25U2.50
2015-06-25 [B3]英格兰U21 1 - 3 (0 - 2) 意大利U21[B4] L0.25O2.25
2015-06-25 [B1]葡萄牙U21 1 - 1 (0 - 0) 瑞典U21[B2] L0.50U2.50
2015-06-27 [H1]葡萄牙U21 5 - 0 (3 - 0) 德国U21[F1] W-0.25O2.25
2015-06-28 [B1]丹麦U21 1 - 4 (0 - 2) 瑞典U21[G1] L0.25O2.25
2015-07-01 葡萄牙U21 0 - 0 (0 - 0) 瑞典U21 L0.50U2.25
U21欧洲国家杯 2015 赛季 数据统计
已比赛之赛事249100.00% 未比赛之赛事00.00%
主队胜出11244.98% 平局3514.06%
客队胜出10240.96% 总入球数8283.33 球/场
主场入球数4441.78 球/场 客场入球数3841.54 球/场
攻击力最佳球队丹麦U2143 球 攻击力最差球队安道尔U21 1 球
主场攻击力最佳球队丹麦U2130 球 客场攻击力最佳球队斯洛文尼亚U2120 球
主场攻击力最差球队安道尔U21 0 球 客场攻击力最差球队马耳他U210 球
防守最佳球队捷克U213 球 防守最差球队安道尔U21 35 球
主场防守最佳球队法国U211 球 客场防守最佳球队捷克U210 球
主场防守最差球队列支敦士登U2118 球 客场防守最差球队圣马力诺U2126 球